Ominstallation Mac

 

Installera om  Mac OS 

Vi installera om Mac OS. Ha du en modern mac så installera vi

  • Säkerhetskopiering av din data ifrån gamla installationen.
  • Hjälp med konfiguration av skrivare och liknade utrustning på distans.
  • E-post konfiguration som applikation exempelvis Thunderbird ,  outlook eller Apple mail

Pris 600:- inkl. moms