Kopering av data.

 

Vi kopiera data ifrån din äldre trasiga dator, även om det är en riktig  hårddisk kan vi lösa uppgiften. På bilden ovan ser ni en RLL Hårddisk som har suttit en Commodore PC 20-III ifrån tidigt 90 tal.

Vi kopiera endast data, i priset ingår ingen konvertering av data, så har du te.x producera en mängd texter i ett äldre ordbehandlingsprogram , så måste du konvertera det äldre ordbehandlingsformatet till ett nyare format.