Installera om Windows

Windows 7

Installera om Windows

Vi installera om Windows ifrån Windows 7 och uppåt. I Vår ominstallation tjänst av Windows ingår följande :

  • Säkerhetskopiering av din data ifrån gamla installationen.
  • Hjälp med konfiguration av skrivare och liknade utrustning på distans.
  • E-post konfiguration som applikation exempelvis Thunderbird eller outlook.

Pris 600:-